AUTOSALON – případová studie

Aplikace konceptu ACTIVE ELEMENTS

 

834 - Schema koncept VOLVO_Tepelné čerpadlo_20150205

 

 

Systém podlahového vytápění OPTIHEAT se opět uplatnil v česko-švédském konceptu budov ACTIVE ELEMENTS. Autosalon Volvo ve Zlíně prošel zajímavou rekonstrukcí, jež měla za úkol splnit nové architektonické požadavky provozovny a také napravit špatný tepelný komfort budovy. Návrh konceptu energetického řešení objektu zpracovali Miroslav Bezděk a Jonathan Karlsson.

 

 

Původní stav

V provozovně autosalonu bylo zapotřebí vyřešit nevyhovující tepelnou pohodu. Ta trápila nejen zákazníky, ale především zaměstnance. Stávající teplovzdušný systém byl pro budovu s užitnou světlou výškou 6 m nevyhovující. Teplo bylo distribuováno VZT systémem stropními výustkami, což vytvářelo neustálou cirkulaci vzduchu v prostoru a tepelný diskomfort. Vzhledem k světlé výšce byl zároveň nevyhovující teplotní průřez, tzn. v pobytové zóně byla nejnižší teplota, nejvyšší pak pod stropem.

Nové řešení

Vytápění a chlazení zajišťuje stávající repasované tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Hlavní výzvou však byla kompletní změna topného systému. Původní teplovzdušné vytápění bylo kompletně zrušeno. Jako nový systém našlo uplatnění podlahové vytápění OPTIHEAT. To bylo instalováno v nízké skladbě 1,5 cm, tedy téměř přímo pod podlahovou krytinou. Tím se podařilo minimalizovat provozní teplotu topné vody, zrychlit náběh a reakce topného systému. Díky dobré spolupráci s podlaháři se podařilo navrhnout kvalitní vrstvu stěrky pod plánovanou velkoformátovou dlažbu, aby byla zajištěna požadovaná pevnost podlahy pro návoz vystavovaných vozidel.

Podlahové topení umožní objektu s velkou konstrukční výškou efektivně vytápět zejména užitnou část výšky budovy. Tím bude provozovateli šetřit nemalé provozní náklady. Benefitem švédského systému bude funkce aktivního i pasivního chlazení. To je zajištěno umístěním potrubí přímo pod podlahovou krytinou a také netradičním hydraulickým zapojením. Pasivním chladičem objektu je automyčka, která je při svém provozu stále skrápěna vodou, výhledově se pasivním chladičem stane také přilehlá autodílna.

Vize

S návrhem jak využít dostupné technologie společnosti ACTIVE ELEMENTS jsme šli ještě dále. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, nebylo možné realizovat kompletní řešení, které lze provést např. u novostaveb.

Zejména dvojitá, tzv. švédská podlaha, by mohla objektu pomoci k vysoké tepelné stabilitě a odložení startu topné sezony. Jedná se o systém podlahy, ve které jsou instalovány dvě vrstvy potrubí OPTIHEAT. První vrstva se instaluje již pod základovou desku. Tato vrstva je nabíjena odpadním teplem (VZT, solární přebytky, technologie apod.). Tím se vytvoří akumulátor, který doporučujeme udržovat v celoročním provozu v teplotním rozmezí 18-22°C. Horní vrstva potrubí OPTIHEAT uložená pod podlahovou krytinou pak plní topnou funkci. Ta je připojena na zdroj tepla.

Nové projekty

V tuto chvíli již s kolegy připravujeme další zajímavé projekty v Česku, Slovensku i Skandinávii, o kterých Vás budeme informovat. Můžete se těšit zejména na projekty s hybridními tepelnými čerpadly OCTOPUS Ice Stick a nízkoteplotními topnými systémy.

032_orez

volvo kolage jako inteligentní objekt-1