Případová studie – HALA

Velkoplošné vytápění podlahovým systémem Active Elements

Popis objektu

Ocelová montovaná hala o velikosti 1006 m2, která postrádala možnost dostatečného vytopení během zimních měsíců. Původní otopná tělesa na obvodových stěnách, nebyla schopna efektivně halu vytopit na požadovanou teplotu, což znemožňovalo pracovníkům výroby pracovat produktivně. Tepelná ztráta se vyšplhala na 31,3 kW.

Návrh

Cílem instalace systému vytápění a chlazení Active Elements, které patří do skupiny nízkoteplotních, protože se využívá teploty topného média do 30°C, bylo vytvořit komfortní klima umožňující vykonávání výrobních procesů za jakýkoliv podmínek venku. Především pak i razantně snížit tepelné ztráty a vytvořit tak ekonomicky a energeticky efektivní řešení vytápění celé haly.

Projekt

Zvolena byla kombinace tepelného čerpadla vzduch/voda se sálavým vytápěním a chlazením zabudovaným v podlahových konstrukcích. Vysokou výhodou sálavého systému je ušetření 21% energie, v porovnání s tradičním teplovzdušným systémem, dále také možná redistribuce tepla mezi jednotlivými zónami objektu = eliminace ztrát. Potrubí Active Elements bylo položeno s roztečí 150 mm na hydroizolační folii, fixováno tavnou pistolí a montážní páskou. Potrubí pak bylo přikryto plastovou sítí proti vyplavání, jelikož bylo uloženo v hloubce 200 mm. Kompletní zprovoznění systému bylo připojeno na dálkový dohledový systém (DDS), který umožňuje sledování provozních režimů přes internet, diagnostiku, správu a ovládání na dálku.

Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo Carrier s jmenovitým topným výkonem 40,7kW a chladícím 39,2kW.

Plánujete realizaci nové nemovitosti nebo rekonstrukci a chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat:
+420 777 750 549
info@active-elements.cz