Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický štítek budovy

 

Energetické štítky zajišťují majiteli přehled o energetické hospodárnosti budovy. Díky štítku se majitel i uživatel objektu dozví, do jaké třídy energetické náročnosti budova spadá, jaké budou náklady na energie a případně, jestli je nezbytné počítat s budoucí rekonstrukcí. S kvalitním zpracováním štítku je majiteli zaručeno, že dostává jasné informace o objektu a je současně chráněný před možným zneužitím.

Tým Active Elements Vám k celkovému návrhu vytápění vypočítá také Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vydaný podle zákona č. 406 /2000 Sb., a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budovy je platný 10 let od doby jeho vydání, a to v případě, že nedojde k větší změně objektu.

 

PENB musíte mít při prodeji nebo pronájmu ucelené části objektu a zejména u novostavby a rekonstrukce, která se týká objektů:

a) rodinný dům

b) bytový dům

c) bytová jednotka

d) komerční objekt

e) kancelář

f) veřejná budova

nebo v případě podání žádosti o Kotlíkovou dotaci. Více informací zde.

 

Neváhejte nás kontaktovat:
+420 723 574 304
info@active-elements.cz

1_prukaz2_prukaz